Шевченківський район м. Львова. ДНЗ № 147
Навчальний процес

 

Свято Незалежності, серпень  

 

 

Працюємо за програмами затвердженими МОН України:

 

*«Українське дошкілля», Білан О.І,    ТОВ «Мандрівець» 2017р.

 

*Нова  редакція Базового компонента дошкільної освіти, за ред.. Кононенко О.П.

Дошкільне виховання, 2017р.

Пріоритетний напрям:

«ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИТИНИ»

У роботі ми керуємось:

* Філософією

            Те, що я чую… Я часто забуваю.

Те, що я бачу і чую… Я трохи памятаю.

Коли я чую, бачу, обговорюю…

Я набуваю знань і навичок.

Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром.

 

І д е є ю

Дитина рухається в навчальному матеріалі від загального до часткового, від абстрактного до конкретного за допомогою спеціально організованої діяльності.

 

Ставимо мету

 

* Розширити змістовний компонент освітньої роботи з дітьми від двох до шести років, розкриваючи етнічні, історичні та соціокультурні особливості,  формування екологічної культури, безпеки життєдіяльності в правовому колі. 

 

   «Кожен має усвідомлювати, для чого він живе на цій Землі. Так само, коли ми приходимо щодня на роботу, ми маємо розуміти, навіщо і заради чого ми щось робимо саме на цьому робочому місці, саме у цьому колективі. Без цього ми не відчуватимемо ні власної значущості, ні власної цінності, ні цінності того, що ми робимо, ні цінності своїх колег. Життя – це Місія.

                                                                              В. Лисенко

Місія – це  зміст існування колективу, його роль у світі і значення для суспільства.

                                                                                                                    Р.Кох.

  

Демократизація суспільства в нашій  державі, реформування, модернізація освіти висувають перед дошкіллям все нові завдання, нові вимоги. Виникла потреба у змінах стереотипів мислення .

     Сьогодні сформувався образ сучасної людини: самодостатньої, незалежної, впевненої, сміливої, творчої, відповідальної, такої, що вміє поставити мету і знає як її досягти. І  ми, педагоги, маємо закладати фундамент такої соціалізованої, компетентної особистості. Як це робити, як відмовитись від авторитарного підходу на користь особистісно орієнтованого?  Базова Програма розвитку дитини «Українське довкілля»» дає відповідь на багато запитань. Вона підкреслює важливість для дитини відчути себе особистістю, необхідність пізнати світ для життєтворчості та самозбереження.

     Реформування, оновлення змісту дошкільної освіти передбачає впровадження у практику інтеграційного підходу, суть якого полягає у цілісності освітнього процесу.

    Саме інтегрована освіта здатна сформувати у сучасного дошкільника дитячий світогляд як систему поглядів на довкілля та власне «Я», сприяти утворенню в його свідомості цілісної картини світу, становленню дитини як активного суб’єкта життєдіяльності, носія різноманітних форм активності та видів діяльності, компетентної особистості.   Основне завдання – не тільки озброїти дитину системою галузевих знань, оскільки наукою життя. Суспільству необхідні життєздатні, самостійні, практичні, умілі, творчі люди з розвиненим почуттям відповідальності, гідності, совісті, тому пріоритетним , є ціннісний, морально-соціальний розвиток особистості з перших років її життя.

Оновлення розширює можливості педагогічного впливу: стимулюється аналітико-синтетична діяльність дітей, розвивається потреба в системному підході , формуються уміння аналізувати, порівнювати предмети , об’єкти довкілля, що забезпечують цілісне сприйняття світу. Та це відбувається за певних умов:

  • Урізноманітнення форм пізнавальної діяльності: дослідження, трансформування, експериментування та моделювання різних за величиною,  кількістю та просторовим розміщенням об’єктів.
  • Доцільне поєднання матеріалу з різних змістових ліній та використання його у процесі життєдіяльності.
  • Співпраця, співтворчість дітей та вихователів, надання дітям права вибору та можливості самостійно знаходити шляхи розв’язання завдань або проблемних ситуацій.
  • Визнання своєрідності, унікальності, особливої ролі дошкільного дитинства в становленні особистості; врахування первинного схематичного світогляду, довільної поведінки, самосвідомості.
  • Інтегрований підхід до організації змісту освіти.
  • Пріоритет актуальних потреб сьогодення, активного проживання дитиною кожного вікового періоду життя, як важливої передумови її успішного розвитку в наступні роки.
  • Особистісно-орієнтована модель дошкільної освіти.

Наприклад:                                                                                                                          - у повсякденному житті:

    У реальному житті в дитини є безліч можливостей, досліджувати, експериментувати, планувати свої дії. Відчувати радість дослідника та першовідкривача для малюка набагато важливіше, аніж репродуктивно відтворювати інформацію дорослого. «Радість успіху - це крок уперед на стежині пізнання, це могутня емоційна сила, від якої залежить бажання дитини бути  хорошою. Турбуйтесь про те, щоб внутрішня сила дитини ніколи не вичерпувалась» , - писав В.О. Сухомлинський.

    Природне середовище, з яким взаємодіє дошкільник, сприяє пізнанню та розумінню об’єктів та явищ навколишньої дійсності, формуванню цілісного уявлення про світ. Так, під час спілкування з природою малюк усвідомлює основні закономірності життя на планеті Земля; дізнається, що рік складається  з місяців, місяць – з тижнів і т.д.; порівнює та класифікує об’єкти природи за якісними та кількісними ознаками. Звичайна купа піску на ігровому майданчику може бути не тільки чудовим матеріалом для ігрової діяльності, але й засобом засвоєння логіко-математичних понять.

  • В іграх: 

      Традиційна і найбільш поширена у дітей гра «Сім’я» може поєднувати різні теми: тато їде на роботу на машині; будує гараж для машини; веде дитину до школи; мама робить покупки в магазині, де діти обладнали торгівельну зону; класифікувати товар /овочі, фрукти, кондитерські вироби/; розбили множину на підмножини /хлібобулочні вироби на булки, батони, рогалики/; визначили ціни, оперуючи цифрами; мама купує ліки в аптеці; годує; лікує;  вкладає спати і т.д.

  • В спостереженнях:

      Спостерігаючи за пташками, які прилітають, відлітають на майданчик до годівнички, дітвора може порівнювати годівнички за величиною, формою,  визначити забарвлення пташок, лічити їх іт.д.

    Не варто вважати заняттями тільки організацію малювання, ліплення, фізкультури,  художньої літератури, математики і т.д. Доречно  підготувати «розважальними» їжу,сон, прогулянку, процес одягання, прибирання і т.д. Щоб діти засвоїли не тільки знання  та навички, а головне – «спосіб жити» у запропонованих обставинах, дивуючись, захоплюючись, радіючи.

     Педагоги стараються проводити заняття не нав’язливо, імпровізовано, працюючи за ситуацією, враховуючи дитячу ініціативу. Будь-яке заняття має будуватись, як урок поезії, бути пов’язаним з почуттям, образом, дивом… Те, що розгадане, вже нецікаво.. Але потрібен і ритуал, бо в незнайомій обстановці дитина непомітна, а впорядкованість не тільки організовує, але й заспокоює, А коли вона – спокійна – вона творить.

     Виконання положень Закону України «Про дошкільну освіту» Базової програми «Українське дошкілля», «Впевнений старт» вимагає від вихователів високого рівня соціально-педагогічної компетентності.  Основна роль в організації життєдіяльності покладається на вихователя і вимагає від нього професійної і особистісної зрілості.

   Соціально-педагогічна компетентність вихователя, це: інтегративне особистісне утворення, що забезпечує ефективну реалізацію всіх педагогічних функцій, як єдність теоретичної і практичної готовності до здійснення педагогічної діяльності, спрямований на успішну інтеграцію дітей у сучасний соціум; як здатність розуміти базові потреби дитини; створювати умови для їх розумового задоволення.

Велика роль відводиться плануванню, що дозволить цілеспрямовано досягти накреслених цілей.

    Надання Програмою права вибору своєї моделі організації освітнього процесу сприятиме реалізації особистісного та професійного потенціалу педагогів.

 

 

 

 

 

N

 

ТИЖДЕНЬ БЕЗПЕКИ ДИТИНИ 

 

 

 

 

День вишиванки в старших групах /фрагменти занять/